GDPR – Dina personuppgifter

GDPR – Dina personuppgifter

Dina personuppgifter behöver vi för att kunna  administrera försäljning av valpar och kommunicera med dig som valpköpare.

Avsikten med våra register är att kunna kontakta dig som är kund hos oss för att meddela förutsättningar för dig när du har anmält ditt som intresse av att köpa valp hos oss. Vi kontaktar även dig som köpt valp av oss kring olika aktiviteter som vi tillhandahåller för våra valpköpare.

Register för fakturering och bokföring:

  • Uppgifter som lagras är förnamn, efternamn, adress, postnummer, ort, telefon och epost-adress. Tiden för lagring av personuppgifter  för bokföring bestäms av skattelagstiftningen.
  • Registret innehåller även i vissa fall bankuppgifter för att kunna göra återbetalningar vid ev avbokningar.
  • Vi har tredjepartsavtal med bokföringsbyrå rörande personuppgifter

Övriga register:

  • Uppgifter om kundens deltagande i våra aktiviteter sparas ett år från genomförd aktivitet.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utöver vår bokföringsbyrå enligt ovan.

Vill du veta vilka uppgifter vi har om dig? Få en utskrift på eller ändra dina personuppgifter?  Eller radera de uppgifter vi har om dig? Kontakta info@ahpex.se