Avelsmål

Vårt avelsmål är friska, arbetande labradorer med rastypisk exteriör och ett härligt temperament.

I vårt avelsarbete är den arbetande labradoren vägledande, med andra ord hundar som kan användas för jakt, avancerat nosarbete som t ex specialsök och eftersök men även på lydnadsplan och som vårdhundar.

Kenneln är registrerad hos SKK och vi följer Svenska kennelklubbens regler för hunduppfödning.

Vi är sedan många år tillbaka medlemmar i Labradorklubben och följer deras avelsrekommendationer.

LRKs avelsrekommendationer:
Båda föräldrarna skall vara höftledsröntgade utan anmärkning eller om den tilltänkta kullens HD index överstiger 100. Armbågarna ska vara utan anmärkning.

Båda föräldradjuren skall vara ögonlysta senast två år före parningen och friförklarade från ärftliga ögonsjukdomar (med vissa undantag i enlighet med LRKs ögonrekommendationer).

Båda föräldrardjuren skall vara meriterade med minst:
Excellent (1a pris) på officiell utställning eller 1a pris på officiellt jaktprov oavsett klass eller Very good (2a pris) på officiell utställning samt 2a pris på officiellt jaktprov.